Birimlerimiz

Tiyatro Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mahmut Göğebakan
  • Telefon: 6002
  • E-Posta: mahmut.gogebakan@adana.bel.tr
  • Adres: Ziyapaşa, Kasım Gülek Blv. 5 A, 01140 Seyhan/Adana
Görevleri


Tiyatro Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9- Tiyatro Şube Müdürlüğünün görevleri;

a) Devlet memuru olma niteliğine sahip, idarecilik deneyimi olan adaylar arasından Belediye Başkanınca atanır. Şube Müdürü, Şehir Tiyatroları Sanat Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir ve       Şube Müdürlüğü organizasyon şemasında belirtilen görevlerin gereği gibi yürütülmesinden     sorumludur,

b) Tiyatro Şube Müdürü, Genel Sanat Yönetmenliğinde aranan koşullara uygun ise Genel Sanat       Yönetmeni adayı olabilir, seçilmesi halinde Tiyatro Şube Müdürlüğü ve Genel Sanat     Yönetmenliği görevlerini birlikte yürütür.

c) Yurt içinde ve yurt dışında açılacak ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat    alanlarındaki vizyon ve misyonuna uygun faaliyetlere katılım sağlar,

d) Tiyatro Şube Müdürlüğü bünyesinde, tiyatro alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, yerli     oyun yazarlarının yetişmesine ve eserlerinin sergilenmesini sağlamak, yerli ve yabancı tiyatro      eserlerinin seçkin örneklerini seyirciye ulaştırmak gibi hedefler, ‘izlenebilirlik, denetlenebilirlik, dökümante edilebilirlik ve sürdürülebilirlik’’ kriterleri üzerinden gerçekleştirilir,

e) Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri, anayasanın temel bir hak olarak güvence altına aldığı sanatı, bütün insanlık için ortak değerler üzerinden doğru yargılara varılmasını sağlayacak şekilde gerçekleştirerek toplumda sanatı ve estetik duyguları geliştirmek amacıyla; dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetilmeksizin hizmet sunulmasını sağlamaktır,

f) Şube Müdürlüğü’nün faaliyetleri; Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat alanlarındaki vizyon ve misyonu doğrultusunda; icra edilen sanatın estetik normlarına, genel ahlak kurallarına aykırı olmaksızın Adana halkının ihtiyaçları, istekleri ve günün teknolojik gelişmeleri göz önünde bulundurularak planlanır ve sürekli güncelleştirilir,

g) Tiyatro Şube Müdürlüğü’nün sürdürmekte olduğu faaliyetler; yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergeler çerçevesinde yürütülür.

1. İdari Yapılanma

 Tiyatro Şube Müdürlüğü’nün idari yapılanması aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

    i. İdari Birimler

 

a) İdari Servisler Şefi

b) İdari Amir

c) Ulaşım Birimi

ç) Güvenlik Birimi

d) Gişe

e) Teşrifat Birimi          

f) Teknik Hizmetler Servisi

g) Basın ve Halkla İlişkiler Birim

ğ) Yazı İşleri ve Arşiv Birimi

h) Satınalma ve Muhasebe Birimi

ı) Taşınır Kayıt Kontrol ve Depolar Birimi


      ii. Sanat Yönetim Kurulu

 

a) Kültür ve Sosyal işler Daire Başkanı 

b) Sanatçı Temsilcisi (Seçilmiş)

c) Tasarım Koordinasyon Sorumlusu

ç) Genel Sanat Yönetmeni

d) Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı


     iii. Genel Sanat Yönetmeni

   a)  Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı

   b) Sanatçılar

   c) Konuk Sanatçılar

   ç) Figüranlar

   d) Tiyatro Eğitimi Almış Sanatçılar

   e) Yetişmiş Konuk Sanatçılar

   f) Dönemsel Hizmet Alımı Statüsündeki Personel ve Sanatçılar

   g) Oyun Hizmet Alımı Statüsündeki Sanatçılar

   ğ) Sahne Amirliği

   h) Dramaturji Birimi

   ı) Tasarım Koordinasyon Sorumlusu:

          1. Dekor Tasarımcısı

          2. Kostüm Tasarımcısı

          3. Işık Tasarımcısı

          4. Ses Tasarımcısı

          5. Sahne Görsel Tasarımcısı

          6. Işık Uzmanı

          7. Işık Teknisyeni

          8. Ses Uzmanı

          9. Ses Teknisyeni

         10. Görsel Teknisyeni

 

    i) Teknik Servisler Sorumlusu  

                                       

         1. Uzman Realizatör

           2. Realizatör

           3. Marangoz

           4. Boyacı

           5. Demirci

           6. Terzi-Giydirici

           7. Aksesuarcı

           8. Kuaför ve Makyaj Birimi

          9. Sahne Teknisyenleri

         10. Suflöz

         11. Butafor

 

     iv. İdari Birimler İdari Servisler Şefi


a) Şube Müdürü’ne bağlı olarak ilgili tüm birimlerle koordineli olarak çalışır,

b) Müdürlük bünyesinde yer alan idari servislerin çalışmalarına dair verilerin toplanması, takibi ve raporlaştırma işlemlerini gerçekleştirir,

c) Tiyatro salon ve fuayelerinin dağılımını ve derslerin haftalık, aylık ve yıllık bazlarda takibini ve raporlaştırılmalarını sağlar,

ç) Tiyatro salon ve fuayelerinin kiralanmasını ve bu organizasyonların aylık ve yıllık bazlarda takibini ve raporlaştırılmalarını sağlar,

d) Müdürlük bünyesinde görev yapan personelin, günlük çalışma saatlerine dair takiplerini yaparak kayıt altına alır ve Şube Müdürü onayına hazır hale getirir,

e) Müdürlük bünyesinde çeşitli statülerde staj yapan öğrencilerin koordinasyonunu ve bunlarla ilgili işlemlerin gereği gibi gerçekleştirilmesini sağlar,

f) Müdürlük bütçesini hazırlar ve Şube Müdürü onayına sunar,

g) Şehir Tiyatroları gişelerinde satışı yapılan bilet sayıları, gelirleri ve bu gelirlerin gişe görevlilerince Büyükşehir Belediyesi hesaplarına düzenli olarak yatırılması sürecini takip edip denetler ve Şube Müdürü’ne bilgi verir,

ğ) Şube Müdürü ve Daire Başkanı tarafından verilen diğer idari görevleri yerine getirir.

v. İdari Amir

a) Şube Müdürü’ne bağlı olarak ilgili tüm birimlerle koordineli olarak çalışır,

b) Şehir Tiyatrolarının içinde yer aldığı Tiyatro Salonunun güvenliğinden üst düzeyde sorumlu olup güvenlik biriminin görevlendirilmesini, kontrolünü ve yönlendirilmesini sağlar,

c) Binanın yangın, sabotaj gibi her türlü güvenliği ile ilgili sistemlerin çalışıp çalışmadığının   kontrollerini yaparak gerekli malzemeleri temin eder ve sürekli kullanılabilir halde bulunmalarını sağlar,

ç) Ulaşım, danışma, gişe, güvenlik, teknik hizmetler ve danışma hizmetlerinin gereği gibi yerine getirilip sürdürülmesi konularında koordinasyonu sağlayarak, kontrollerini yapar,

d) Binanın iç ve dış aydınlatma ile ilgili tesisatlarının teknik elemanlarla kontrollerini yaparak çalışabilir durumda olmalarını sağlar,

e) Binanın tesisat, asansör, kalorifer ve havalandırmasının bakım onarım işlerini takip ederek çalışır durumda olmalarını sağlar,

f) Binanın çevre düzenlemesinin korunmasını, bakımını, temizliğini ve sulanmasını sağlar,

g) Derslerin ve faaliyetlerin zamanında ve disiplin içerisinde başlayabilmesi için Sahne Amiri ile koordineli olarak öğrencilerin, eğitmenlerin ve seyircilerin giriş çıkışlarını düzenler ve salonlara uygun şekilde yerleştirilmelerini sağlar,

ğ) Oyunların zamanında ve disiplin içerisinde başlayabilmesi için Sahne Amiri ile koordineli olarak seyircilerin giriş çıkışlarını düzenler ve salonlara uygun yerleştirilmelerini sağlar,

h) Şube Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmekte olan ulaşım hizmetlerinin koordinasyonunu sağlar ve gerekli kontrollerini yapar,

ı) Sorumluluk alanındaki tüm iş ve işlemler ile ilgili Şube Müdürü’ne gerekli bilgi ve raporları sunar.

vi. Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

a)Şehir Tiyatroları’nın kültür ve sanat faaliyetlerinin halka ulaştırılması için Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanlardaki çalışma ilkeleri ve mevzuatı doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde gerekli çalışmaları yapar,

b)Tiyatro özelinde toplumsal düzeyde ilgi, bilgi ve farkındalık oluşturmak için gerekli çalışmaları yapar,

c) Şehir Tiyatroları’nda gerçekleştirilen her türlü etkinliğe ilişkin geribildirimleri sistematik olarak elde edip raporlaştırarak aylık olarak Şube Müdürü’ne sunar,

ç) Şehir Tiyatroları’nın aylık faaliyet programlarını, Genel Sanat Yönetmen Yardımcısı ile birlikte oluşturup, bu programların basılması ve dağıtılması ile ilgili çalışmaları yapar,

d) Oyun gösterim faaliyetlere ilişkin broşür ve afişlerle ilgili görsel tasarım konularındaki önerileri, basım aşamasında değerlendirilmek üzere Genel Sanat Yönetmeni’ne sunar,

 

 

Birim Haberleri
1

6. Şehir Tiyatroları Festivali 18 Ekim’de Adana’da başlayacak

Adana’da olmak ya da olmamak… Başkan Zeydan Karalar, “Sanatı ve sanatçıyı… Daha Fazlası