Birimlerimiz

Harita Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Hüseyin Avşar
  • Telefon: 3768
  • E-Posta: huseyin.avsar@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Harita Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Harita Şube Müdürlüğü görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

 

a) Harita Şube Müdürlüğü olarak; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 6360 sayılı İl sınırında Büyükşehir Belediye yasası ve 3194 sayılı İmar Kanunu Yönetmelikleri başta olmak üzere ilgili tüm kanun ve yönetmelikler ile Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan Genelge, Talimat ve Bildiriler çerçevesinde birimin yetki, görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,

 

b) İl sınırlarımızda 3194 sayılı imar kanunu ve yönetmeliği doğrultusunda;

       1. Kanunlarla Belediyemize verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği parselasyon planlarını yapmak, yaptırmak ve tescil ettirmek,

 

       2. İlçe belediyelerinden intikal eden imar uygulamalarının kontrolünü yapmak ve gerektiğinde görüş bildirmek,

 

       3. İlçe Belediyeleri tarafından yapılması gereken ancak 1 yıl içerisinde yapılmayan imar uygulamalarını 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine istinaden yapmak ve yaptırmak,

 

       4. Belediyemize ait parsellerde yapılacak ihdas, ifraz (ayırma-birleştirme) ve parselasyon değişiklikleri ile ilgili işlemleri yapmak,

c) Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğine uygun Hâlihazır harita yapmak, yaptırmak, onaylamak ve arşivlemek,

 

ç) Harita ve İmar Düzenlemeleri konusunda yetki alanımız içerisinde bulunan İlçe Belediyeleri  arasında koordinasyonu sağlamak,

 

d) Adana Büyükşehir Belediyesi, il, ilçe ve mahalle sınırları ile ilgili çalışmalar yapmak, Mahalle Haritalarını hazırlamak ve Haritaları güncel tutmak,

       1. Şehrin tanıtımına yönelik rehber amaçlı haritalar yapmak, yaptırmak ve sunmak,

 

       2. Sayım, seçim gibi konularda Muhtarlıklar, Yüksek Seçim Kurulu ve Devlet İstatistik Enstitüsü ile işbirliği içinde gerekli çalışmaları yürütmek,

 

e) İl Sınırlarımızda 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve İlgili Yönetmelikler 7. Maddesinin (g) bendi doğrultusunda; Belediyemiz yetki ve sorumluluğunda olan numarataj işlerini yönetmek ve tamamlamak,

 

f) Planlama ve Kentsel dönüşüme altlık oluşturmak üzere, görev ve yetki sahası içerisindeki kadastro ve tapu bilgilerini temin etmek, Kentsel Dönüşüm Projelerinde harita ile ilgili kontrollükleri yapmak,

 

g) Yatırımcı müdürlüklerce hazırlanacak olan projelere altlık olmak üzere arazi alımlarını yapmak projelere teknik destek vermek,

 

ğ) Hukuk Müşavirliği ile Belediyemize karşı açılan imar, kamulaştırma vb. davalarında görüş bildirmek,

 

h) Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar ile vatandaşlardan gelen dilekçe ve yazılara cevap vermek,

 

ı) Üretilen her türlü haritayı arşivlemek, ilgili birimlerin, kamu kurum ve kuruluşların ve halkın kullanımına sunmak,

 

i) Görev alanı kapsamında yapılacak danışmanlık ve hizmet ihaleleri ile ilgili tüm evrakları hazırlayıp ihale birimine sunmak,

 

j) Görev alanına giren konularda ilçe belediyelerini denetleme yetkisini kullanmak,

 

k) Üstü tarafından verilecek benzer nitelikli diğer görevleri yerine getirmek,

 

l) Belediyemiz Birimleri ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe belediyeleri, Tapu Sicil Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri ve diğer Resmi Kurumların ilgili birimleri ile çalışmalar yapmak.

 

Birim Haberleri
1

Zeydan Karalar, “Festivali halkın ayağına götürüyoruz.”

28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali başlıyorFestival programı… Daha Fazlası

1

ALTIN KOZA HEYECANI BAŞLADI

ALTIN KOZA HEYECANI BAŞLADI Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan… Daha Fazlası

1

Görüntülü Haber Dostları Altın Koza'da HASAN Saltık'ı Andı

DOSTLARI ALTIN KOZA’DA HASAN SALTIK’I ANDIHASAN SALTIK ANISINA CEYLAN… Daha Fazlası

1

Altın Koza’da Onur Ödülleri verildi

Altın Koza’da Onur Ödülleri verildi Zeydan Karalar: “Adana’nın yüzü, sanatla… Daha Fazlası

1

Kızılordu Korosu ve Haluk Levent Adanalılara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

 Başkan Zeydan Karalar sanatçılara çiçek verdi, halkı selamladı. BÜYÜK… Daha Fazlası