Birimlerimiz

Mevzuat Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mediha Didem Öğütçü
  • Telefon: 3746
  • E-Posta: didem.ogutcu@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri

Mevzuata Aykırı Yapılar Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanunun 11. madde gereğince, İlçe Belediyelerinin İmar uygulamalarını denetlemek. Denetim yetkisi konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almak,

b) 3194 sayılı İmar Kanunun 32. ve 42. maddelerinde belirtilen yetkileri kullanmak,

c) Kamulaştırılan binaların yıkımını sağlamak,

 

ç)Meclis veya encümen tarafından yıkım kararı alınan yerlerin yıkımını sağlamak,

 

d) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7/z maddesin göre; Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etme ve yıkım konusunda ilçe belediyelerinin talepleri hâlinde desteği sağlamak.

 

Birim Haberleri