Birimlerimiz

Gelir Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Bahadır Özdemir
  • Telefon: 3642-1642
  • E-Posta: bahadir.ozdemir@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Gelir Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

MADDE 10 – Gelir Şube Müdürlüğü aşağıdaki gelirlerin tahakkuk, tahsil ve takibi fonksiyonlarının yerine getirilmesinden sorumludur;

 

a) Ücret tarife cetvellerini konsolide ederek meclise sunmak,

 

b) Diğer birimlerce tahakkuk ettirilmeyen belediye gelirlerini tahakkuk ettirmek,

 

c) Gelir ve alacakların tahsilat işlemlerini yürütmek,

 

d) Gelir ve alacakların takip işlemlerini yürütmek,

 

e) Soğuk damga servis hizmeti vermek,

 

f) Ret ve iade işlemlerini yürütmek,

 

g) Gelirlere ilişkin muhasebeleştirme işlemlerini yürütmek,

 

h) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

Birim Haberleri