Birimlerimiz

Gider Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mehmet Ali Cop
  • Telefon: 3669
  • E-Posta: mehmetali.cop@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Gider Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7- Muhasebe, kesin hesap ve raporlama fonksiyonu kapsamında aşağıda sayılan görevler Gider Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir;

 

a) İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek,

 

b) Malî istatistikleri hazırlamak,

 

c) Başkanlığın gelen giden evrak işlemlerini yürütmek,

 

d) Müdürlüğe intikal eden ödeme emri ve muhasebe işlem fişi belgelerini inceleyerek muhasebe kayıtlarına almak,

 

e) Ödeme evraklarının muhafazasını sağlamak ve ödeme evraklarını ilgili mevzuatlar gereği muhafaza süresi dolduktan sonra imha etmek,

 

f) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

Birim Haberleri