Birimlerimiz

Program Bütçe Tarife Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Mesut Çetiner
  • Telefon: 3668
  • E-Posta: mesut.cetiner@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Program Bütçe Tarife Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 6- Bütçe ve raporlama fonksiyonu kapsamında aşağıda sayılan görevler Program Bütçe Tarife Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir;

 

a)   Hazırlanan stratejik plan dikkate alınarak idarenin bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek,

 

b)   İdarenin ayrıntılı harcama programını hazırlamak,

 

c)   İdarenin finansman programını hazırlamak,

 

d)   Harcama birimlerinin talebi üzerine bütçe ödenekleri arasındaki aktarma işlemlerini gerçekleştirmek,

 

e)   Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek,

 

f)    Kesin hesap tasarısını hazırlamak,

 

g)   Bütçe ödenekleri çerçevesinde mevzuat ile belirlenen limitlere uygunluğun izlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

 

h)   Mali durum ve beklentiler raporunu hazırlamak.

 

i)    Taşınır Mal Yönetmeliği kapsamında Başkanlık bünyesinde yürütülecek işlemleri yerine getirmek,

 

j)    İdarenin taşınır kesin hesabını düzenlemek,

 

k)   Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak

 

Birim Haberleri