Birimlerimiz

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
  • Şube Müdürü: Zekiye Eskiyörük
  • Telefon: 3835
  • E-Posta: zekiye.eskiyoruk@adana.bel.tr
  • Adres: Adana Büyükşehir Belediyesi Reşatbey Mah. Atatürk Cad. Seyhan/ADANA
Görevleri


Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 9 – Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü aşağıdaki fonksiyonların yerine getirilmesinden sorumludur;

 

a) İdarenin stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak, idarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerini vermek veya verilmesini sağlamak ve stratejik planlama çalışmalarını koordine etmek,

 

b) Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek,

 

c) İdarenin performans programının koordinasyonunu sağlayarak performans programı taslağını hazırlamak,

 

d) İdarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

 

e) İdarenin misyonunun belirlenmesi çalışmalarını yürütmek,

 

f) İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,

 

g) Yeni hizmet fırsatlarını belirlemek, etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,

 

h) Kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve yararlanıcı memnuniyetini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,

 

i) İdarenin üstünlük ve zayıflıklarını tespit etmek,

 

j) İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek,

 

k) İdarenin gelirlerinin artırılmasına ve gelir kaybını önlemeye yönelik ilgili yasal mevzuat çerçevesinde araştırma ve değerlendirme çalışmalarını hazırlayarak faaliyete geçirmek,

 

l) İdarenin faaliyetleri ile ilgili bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, analiz etmek,

 

m) Başkan tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

 

 

Birim Haberleri